DOTACJE UNIJNE


Informujemy, że firma BORKOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne pt. „Wykonywanie cienkościennych wysokoulepszonych cieplnie elementów o złożonych kształtach stosowanych w sprzęcie medycznym oraz ratownictwa technicznego”.

Celem przedmiotowego projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez udoskonalenie świadczonych usług, dzięki wdrożeniu własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych w postaci technologii wytwarzania cienkościennych wysokoulepszonych cieplnie elementów o złożonych kształtach stosowanych w sprzęcie medycznym oraz sprzęcie ratownictwa technicznego.

Planowany koszt projektu: 4 430 000,00 PLN
Planowana kwota dofinansowania: 1 559 500,00 PLN

Informujemy, że firma BORKOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne pt. „Wdrożenie wysokowydajnej technologii wykonywania pierścieni specjalnych stosowanych w przemyśle wydobywczym ropy i gazu”.

Celem przedmiotowego projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez udoskonalenie świadczonych usług, dzięki wdrożeniu własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w tym technologii wykonywania pierścieni stalowych stosowanych w przemyśle wydobywczym ropy i gazu.

Planowany koszt projektu: 5 049 000,00 PLN
Planowana kwota dofinansowania: 1 776 450,00 PLN

Pragniemy poinformować o zakończeniu, z dniem 31 marca 2013r., realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt Technologiczny).


Projekt nr. POIG.04.03.00-00-A18/12-00, tytuł projektu ” Technologia wytwarzania długich, gwintowanych tulei do instalacji wydobywczych ropy i gazu”.

W ramach projektu wdrożono nową, unikalną w skali świata „Technologię głębokich wierceń i obróbki detali (tulei do instalacji wydobywczych ropy naftowej i gazu)”. Wdrożono do produkcji następujące produkty:

  1. specjalne tuleje ze stali o wysokiej granicy plastyczności (Rp0,2 nawet do 1000 MPa) z zewnętrznymi i wewnętrznymi gwintami szczelnymi oraz o dużej nośności, o grubości ścianki od zaledwie 0,5 mm i długości od 500 mm do 2000 mm, posiadające certyfikaty API 5 CT oraz API 7.1.
  2. specjalne śruby, nakrętki i inne elementy złączne stosowane do instalacji gazu, śruby sprzęgłowe oraz tuleje specjalne o długości do 500 mm z gwintem o promieniu zarysu nie większym niż 0,127 mm przy niewielkim kącie zarysu nawet 35 stopni, posiadające certyfikaty API 5 CT oraz API 7.1.

Wprowadzone na rynek innowacyjne produkty w postaci tulei przeznaczonych do branży wydobywczej ropy naftowej i gazu ziemnego zwiększą rozpoznawalność firmy oraz satysfakcję  klientów z wysokiej jakości produktów, a tym samym wzmocni to pozycję firmy na konkurencyjnym rynku. Projekt w znaczący sposób podnosi poziom innowacyjności firmy. Specjalne tuleje będące przedmiotem projektu będą sprzedawane na rynku polskim oraz światowym (głównie amerykańskim).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje – inwestujemy w wasza przyszłość
www.ec.europa.eu
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
http://www.mg.gov.pl
www.bgk.com.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

BORKOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
(dawniej: BORKOMET Z.T. Borkowscy s.c.)
Zbigniew Borkowski, Teresa Borkowska, Piotr Borkowski

Rozwój działalności eksportowej BORKOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
(dawniej: BORKOMET Z.T. Borkowscy s.c.).
ze Szczekocin poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń.

Wartość projektu: 1 394 304.00 zł

Wartość dofinansowania: 748 800.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl