14/06/17

Informacja o zakończeniu procesu oferowania przyjmowania ofert na zakup Tokarki CNC 270 mm

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego wyłonienia Wykonawcy zadania:

Dostawa tokarki CNC o średnicy toczenia 270mm z narzędziami napędzanymi – 3 szt.

wybrano ofertę firmy:

Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM Spółka Akcyjna, 34-120 Andrychów ul. St. Batorego 35

za łączną kwotę: 809 000,00 PLN netto

About Borkomet Sp. z o. o. Sp. k.