30/05/22

Obróbka cieplna – o czym należy pamiętać?

Obróbka cieplna jest procesem, w trakcie którego dochodzi do nagrzania oraz stopniowego schładzania danego materiału. Jakie możliwości daje nam zmiana kontrolowanych temperatur?

Definicja obróbki cieplnej jest niezwykle prosta – to cykl zmian temperatury, który rozpoczyna się i kończy w temperaturze otoczenia. Podczas tego procesu dochodzi do zmiany własności fizycznych stopu. Pod wpływem nagrzewania, wygrzewania oraz końcowego chłodzenia możemy osiągnąć oczekiwany poziom plastyczności stali.

Zastosowanie obróbki cieplnej

Obróbka cieplna stali to proces, który opiera się na trzech mechanizmach. Pierwszym jest wyżarzanie zmiękczające metali, które może odbywać się z przemianą fazową lub bez niej. Drugim mechanizmem jest hartowanie metali, trzecim – przesycanie, czyli tzw. starzenie. Jaki jest cel obróbki termicznej? Niezależnie jaką zastosujemy metodę, cel jest wspólny – osiągnięcie plastyczności materiału poddanego obróbce i nadanie mu określonego kształtu lub wymiarów.

Obróbka cieplna jest wykorzystywana przede wszystkim w hutnictwie, produkcji oraz spawalnictwie. Doskonale sprawdzi się zarówno w przypadku półproduktów, jak i gotowych elementów.

Rodzaje obróbki cieplnej

Wyróżniamy cztery rodzaje obróbki termicznej. Każdy typ wiąże się z zastosowaniem innych narzędzi, a także daje nam zróżnicowany efekt. Na czym polegają najważniejsze różnice pomiędzy tymi technologiami?

Obróbka cieplna zwykła

Składa się z trzech etapów. Pierwszym jest wyżarzanie materiału. Proces ten polega na rozgrzaniu stopu do odpowiedniej temperatury, by po jego zakończeniu schłodzić go do temperatury otoczenia. Kolejnym etapem jest hartowanie materiału oraz tzw. odpuszczanie. Obróbkę cieplną zwykłą kończą przesycanie i starzenie produktu, czyli utwardzanie wydzieleniowe – poprawia ono właściwości fizyczne, wpływa bezpośrednio na twardość ostatecznego materiału oraz wytrzymałość na uszkodzenia. Obróbka cieplna zwykła jest często wybieranym rozwiązaniem, z uwagi na wysoką jakość obrabianych materiałów i niski stopień skomplikowania pracy.

Obróbka cieplno-chemiczna

Ta metoda łączy potencjał temperatury oraz środków chemicznych. Czym jest metoda cieplno-chemiczna? To proces oparty na nasyceniu materiału pierwiastkiem. Pozwala on na uzyskanie w wierzchniej warstwie produktu innych właściwości niż te, które cechują jego rdzeń. Jest to możliwe poprzez zmianę składu chemicznego.

Obróbka cieplno-plastyczna

Obróbka cieplno-plastyczna może być nisko- lub wysokotemperaturowa. Jest procesem technologicznym zmieniającym ostateczne właściwości mechaniczne obrabianych stopów. Umożliwia przede wszystkim doskonałą plastyczność materiału. Obróbka w wysokiej temperaturze przekłada się na możliwość kreacji stopu oraz elastyczność. Z kolei niskotemperaturowa zapewnia lepszą wytrzymałość obrabianego materiału.

Obróbka cieplno-magnetyczna

To proces, który zmienia magnetyczne właściwości stopów w stanie stałym. Wywołuje w nich zmiany strukturalne, będące efektem łącznego oddziaływania temperatury, czasu oraz pola magnetycznego.

About Borkomet Sp. z o. o. Sp. k.