16/03/22

Obróbka skrawaniem metali – czynniki niebezpieczne

Obróbka skrawaniem metali jest podstawową techniką stosowaną podczas produkcji części maszyn i urządzeń, a także przedmiotów codziennego użytku. Przybliżamy, na jakie zagrożenia narażony jest operator obrabiarki.

Wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn w procesie obróbki skrawaniem metali wiążę się z narażeniem operatora obrabiarki na oddziaływanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych. Stwarzają one potencjalne możliwości występowania wypadków przy pracy. Od pracownika wymaga się na co dzień przestrzegania szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz respektowanie aktualnych przepisów prawnych.

Czynniki niebezpieczne

Czynniki niebezpieczne to czynniki, których oddziaływanie może prowadzić do urazu lub innego pogorszenia stanu zdrowia człowieka bądź do wypadku śmiertelnego. W przypadku operatora obrabiarki natychmiastowe urazy mogą powodować:

  • ruchome elementy obsługiwanych maszyn, w szczególności: obracające się głowice frezarskie lub rewolwerowe, uchwyty tokarskie, wrzeciona, śruby, wały itd.; miejsca zbiegania się obracających elementów maszyn, np. koła zębate, koła cierne, koła pasowe, koła łańcuchowe, itp.; narzędzia poruszające się ruchem prostoliniowym, np.: piły ramowe i taśmowe,
  • przemieszczające się elementy maszyn, przedmioty, np.: suport maszyn (strugarki porzeczne, tokarki, itp.), ruchome stoły maszyn (frezarki, strugarki, szlifierki, itp.)
  • ostre, wystające i chropowate elementy maszyn, np.: elementy konstrukcyjne maszyn, narzędzia, wióry, zadziory na obrabianych przedmiotach, itp.,
  • spadające elementy maszyn, np.: ciężkie obrabiane przedmioty, uchwyty, imadła, konik, itp.,
  • śliskie i nierówne powierzchnie wokół maszyn (np.: w skutek rozprysku lub rozlania się płynów technologicznych (oleje, płyny chłodzące, itp.),
  • powierzchnie gorące lub zimne (gorące powierzchnie, części maszyn i obrabianych przedmiotów, gorącą wodę, płyn chłodzący, olej i parę),
  • wyrzut obrabianych elementów lub narzędzi podczas procesu skrawania metali, np.: wiórów, odprysków, przedmiotów obrabianych, uszkodzonych narzędzi (ściernicy, noży tokarskich, frezów, itp.).

Porażenie prądem

Do czynników niebezpiecznych należy również zaliczyć zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym w skutek:

  • bezpośredniego kontaktu z elementem maszyny znajdującym się pod napięciem,
  • pośredniego kontaktu z częściami maszyny pod napięciem w warunkach uszkodzenia (np.: pojawienie się napięcia na obudowie maszyny bądź na innym elemencie, które powinny być odizolowane).
About Borkomet Sp. z o. o. Sp. k.