06/04/22

Obróbka skrawaniem metali – czynniki szkodliwe

Jakie znasz czynniki szkodliwe dotyczące obróbki skrawaniem metali? Do najczęstszych zaliczamy hałas i drgania związane z pracą maszyn obróbczych. Dowiedz się więcej, jak nie doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia pracownika.

W ostatnim artykule poruszaliśmy temat czynników niebezpiecznych, które mogą prowadzić do urazu lub innego pogorszenia stanu zdrowia człowieka bądź do wypadku śmiertelnego podczas obróbki skrawaniem metali. Teraz weźmiemy pod lupę czynniki szkodliwe, których oddziaływanie może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia człowieka.

Czynniki szkodliwe

Do szkodliwych czynników fizycznych występujących przy obsłudze maszyn do obróbki metali należą:

  • hałas i drgania związane z pracą maszyn do metalu, np.: gilotyny do cięcia metalu, przecinarek itp.
  • mikroklimat (głównie wysoka lub niska temperatura otoczenia oraz wilgotność powietrza) powoduje obniżenie komfortu pracy, złe samopoczucie operatora oraz zmniejszenie zdolności wykonywanej pracy.

Hałas

Hałas pochodzący od maszyn do obróbki metali można obniżyć m.in. przez dokładne wyważenie obracających się części maszyny, regularne sprawdzanie i dokręcanie obluzowanych śrub oraz smarowanie. Maszyny i urządzenia, które powodują uciążliwy hałas i drgania powinny być ustawione na amortyzatorach bądź osobnych fundamentach niezwiązanych z konstrukcją budynku. Zaleca się wyłożenie wykładziną dźwiękochłonną osłon maszyn lub sufitu i ścian – zwłaszcza w małych pomieszczeniach. W walce z hałasem korzystne jest także zwiększenie odległości pomiędzy maszynami do 2-3 metrów oraz zastosowanie ekranów dźwiękochłonnych między stanowiskami pracy. W momencie gdy hałas nadal przekracza wartości dopuszczalne, należy zastosować rotację pracowników ze stanowisk hałaśliwych do cichszych oraz wprowadzić atestowane ochronniki słuchu.

Mgła olejowa i pył szlifierski

Praktycznie wszystkie prace obróbcze metali powodują powstawanie mgły olejowej. Płyny używane do chłodzenia narzędzi i obrabianych przedmiotów pod wpływem działania sił mechanicznych przekształcają się w lekką mgiełkę. Stwarza ona potencjalne zagrożenie dla zdrowia operatorów i szkodliwie wpływa na środowisko pracy maszyn. Z kolei podczas prac szlifierskich ściernica wytwarza dużo pyłu szlifierskiego (są to cząsteczki zeszlifowanego materiału oraz wykruszone ziarna ściernicy), co daje efekt w postaci snopu świecących iskier. Większa cześć pyłu szlifierskiego jest zatrzymywana przez osłonę, lecz zdarza się również i tak, że wydostaje się na zewnątrz.

Problemy z układem oddechowym

Przebywanie w takim środowisku pracy może powodować problemy z układem oddechowym – pojawia się kaszel, ciężki lub płytki oddech. W zależności od stopnia oddziaływania i częstotliwości przebywania w takim środowisku mogą występować reakcje alergiczne lub podrażnienia skóry, jak i również przewlekłe choroby zawodowe (np.: astma). Ponadto oprócz bezpośredniego wpływu na zdrowie operatorów maszyn i przerw w produkcji – mgła olejowa osadza się na wszystkich powierzchniach wokół maszyny. A co za tym idzie? Podłoga i miejsce pracy operatora stają się niebezpiecznie śliskie. Może to prowadzić do poślizgnięcia się pracownika.

About Borkomet Sp. z o. o. Sp. k.