26/04/22

Obróbka skrawaniem metali – czynniki uciążliwe

Człowiek w środowisku pracy może być narażony na oddziaływanie różnorodnych czynników zagrażających jego zdrowiu i życiu. Z artykułu dowiesz się, czym są czynniki uciążliwe i jak stawić im czoło w miejscu pracy.

Czynniki uciążliwe nie stanowią wprawdzie zagrożenia dla życia lub zdrowia pracownika, lecz w znacznym stopniu utrudniają one pracę. Przyczyniają się do obniżenia jego zdolności do wykonywania pracy oraz wpływają na zmniejszenie wydajności. Czynniki uciążliwe mogą oczywiście występować podczas obsługi obrabiarki i niekorzystnie wpływać na operatora. Czym mogą być spowodowane? Przede wszystkim wielogodzinną pracą w pozycji stojącej; podnoszeniem, przenoszeniem, przesuwaniem ciężkich elementów i przedmiotów, a także stresem wywołanym pośpiechem w pracy.

Czynniki uciążliwe – pozycja stojąca

Praca przy obrabiarkach wykonywana jest najczęściej w pozycji stojącej. Taka pozycja ma niekorzystny wpływ na nasz organizm. Powoduje zwiększenie zużycia energii w stosunku do pozycji siedzącej oraz jest przyczyną powstawania skrzywień kręgosłupa, żylaków, płaskostopia oraz zniekształceń stawów kolanowych. Wobec tego stanowisko pracy przy obrabiarce powinno być zaopatrzone w siedzisko, aby pracownik mógł raz na jakiś czas usiąść. Zapobiegniemy jego zmęczeniu oraz przyspieszymy regenerację sił pracownika – nawet przy krótkotrwałym wykorzystywaniu siedziska.

Podnoszenie, przesuwanie ciężkich przedmiotów

Podnoszenie, przesuwanie ciężkich przedmiotów, zwłaszcza jeśli powtarzamy te czynności bardzo często – mogą być przyczyną nadmiernego zmęczenia fizycznego, przeciążenia mięśni, stawów, a przede wszystkim kręgosłupa. Jakie mogą być skutki? Wycieńczenie organizmu, zmniejszenie wydolności fizycznej, zwiększenie podatności na wypadki, powstawanie urazów ścięgien i kręgosłupa, a w przypadku ręcznego dźwigania ciężkich przedmiotów – mogą powodować urazy rąk i nóg.

Jak zapobiegać niekorzystnym skutkom dźwigania? Należy przede wszystkim przestrzegać przepisów dotyczących dźwigania ciężkich przedmiotów, uwzględniając różnice w wydolności indywidualnej lub poszczególnych grupach pracowników. Wymagania te znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. nr 26, poz. 313). Dodatkowo, powinniśmy dążyć do ograniczania ręcznego przenoszenia ciężkich przedmiotów przez pracowników; przeprowadzać regularne szkolenia pracowników w zakresie bezpiecznej techniki dźwigania bądź stosowania odpowiednich urządzeń transportowych, np.: żurawi, wciągników, suwnic lub wózków jezdniowych.

Stres

Stres może powodować przede wszystkim: zmęczenie, zmniejszenie wydolności umysłowej i psychicznej, zmniejszenie sprawności wzroku, słuchu, zmniejszenie odporności na choroby oraz precyzji czynności manualnych. W konsekwencji prowadzi do zwiększenia ilości błędów popełnianych podczas obróbki metali, braku motywacji, mylnych decyzji, złej oceny stanu bezpieczeństwa. Co przyczynia się do powstawania stresu? W szczególności: zła organizacja pracy, zbyt duża ilość pracy, zbyt szybkie tempo pracy oraz złe stosunki między współpracownikami.

About Borkomet Sp. z o. o. Sp. k.