02/10/15

Przebudowa zewnętrznego magazynu surowców

Zmiany a zewnętrzny magazyn surowców

Obecnie wdrażamy narzędzia pozwalające lepiej i sprawniej organizować pracę naszej firmy. We wrześniu 2015 przebudowaliśmy zewnętrzny magazyn surowców.

About Borkomet Sp. z o. o. Sp. k.