09/07/20

Wiedza i wyobraźnia gwarantem bezpieczeństwa

Maszyny skrawające, czyli maszyny CNC, to urządzenia, przy których powinien pracować wyłącznie wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel. Kurs zawodowy nie daje jednak gwarancji, że zdobyta wiedza potwierdzona dyplomem zostanie w odpowiedni sposób przekształcona na praktykę – i nie mowa tu o kwalifikacjach i umiejętnościach pracownika, a o jego podejściu do bezpieczeństwa w miejscu pracy, odpowiedzialności za siebie i otoczenie i o… wyobraźni. A tej ostatniej nie da się nauczyć tak łatwo.

Maszyny CNC – wyposażenie zgodne z wytycznymi

Obrabiarki CNC wyposażone powinny być w odpowiednie urządzenia: ochronne, osłaniające przestrzeń roboczą, zapobiegające zalewaniu podłogi czy usuwające pojedyncze wióry, a także w oznakowane kolorami i znakami bezpieczeństwa stałe oraz ruchome osłony.

Należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie odpowiednich narzędzi – ostrych oraz właściwych dla danej obróbki, a każdy z obrabianych przedmiotów powinien się znajdować w odpowiednim imadle lub uchwycie. Ważna jest także odpowiednia konserwacja, naprawa czy czyszczenie urządzeń, które powinny się odbywać zawsze po ich odłączeniu od zasilania.

Najistotniejsze jest sprawdzenie stanu technicznego wszystkich maszyn – i by pracował przy nich wyłącznie uprawniony do tego pracownik.

Bezpieczeństwo operatora maszyn CNC – jak je zapewnić?

Zapoznanie pracownika z obowiązującymi na terenie zakładu zasadami BHP powinno być dla firmy oczywistością – wielokrotnie jednak słyszeliśmy o podpisywaniu dokumentów z rzekomo przeprowadzonego szkolenia bez faktycznego przypomnienia operatorowi, jak należy pracować przy maszynach CNC. Wychodzenie z założenia, że operator posiadający uprawnienia będzie pamiętał wszystkie zasady z odbytego kursu jest ogromnym błędem pracodawców i naraża pracowników na liczne zranienia, wypadki czy… uszkodzenia słuchu.

Oczywiście, nie wyłącznie pracodawca ponosi winę za ewentualne zdarzenia tego typu – lwia część odpowiedzialności należy do samego operatora, który musi stosować się do obowiązujących norm pracy. Zapominanie o ochronnej odzieży lub zbyt lekkomyślne podejście połączone z brakiem wyobraźni – w takiej sytuacji o tragedię nie jest trudno.

Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy, czy to frezowania, czy toczenia CNC, musi zapoznać się ze stanem technicznym danej maszyny, przygotować odpowiednie urządzenia pomocnicze i narzędzia pracy – i obowiązkowo założyć odzież ochronną. Gogle powinny przylegać dobrze do twarzy, ponieważ podczas frezowania wióry łatwo mogą się dostać do oczu; pamiętać należy o odpowiednich słuchawkach ze względu na hałas, który generuje sprężone powietrze i stałe narażanie uszu na ten poziom decybeli może doprowadzić do uszkodzenia, a nawet utraty słuchu; obuwie powinno być pełne – nie tylko ze względu na unoszące się po zakładzie wióry, ale również z powodu możliwej chwili nieuwagi, kiedy ciężki przedmiot może spaść operatorowi na stopę i przed kontuzją uchroni go odpowiednie obuwie z blachą.

Ważne jest także, by przypominać pracownikom, żeby mierzyli siły na zamiary – nie obciążali swoich kręgosłupów i stosowali się do przyjętych przez ministra wytycznych odnośnie noszenia ciężarów w miejscu pracy.

Choć z biegiem lat w kwestii bezpieczeństwa pracy przy obróbce skrawaniem CNC poprawiło się wiele aspektów, wzrosła pracownicza świadomość na temat związanych z tą pracą zagrożeń, nadal zdarzają się miejsca, w których BHP traktuje się po macoszemu – a ich efektem jest rosnąca ilość wypadków w miejscu pracy.

W naszej firmie operatorzy maszyn CNC przechodzą obowiązkowe szkolenia, ale nie poprzestajemy na tym – nieustannie przypominamy, jak istotne są zasady bezpieczeństwa, ponieważ zdrowie naszych pracowników jest dla nas najważniejsze.

About Borkomet Sp. z o. o. Sp. k.