WSPIERAMY


W dniu 27.11.2019 nasza firma podpisała porozumienie dotyczące partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Edukacji „Razem dla Szkoły” im. Jana Pawła II w Rokitnie.