Z satysfakcją informujemy, że od wielu lat, uczniowie okolicznych szkół podstawowych kontynuują naukę w naszej spółce, odbywając praktyczną naukę zawodu: operator obrabiarek skrawających (MEC.05/722703).

Przyjęcie do Borkometu w celu odbycia praktyki zawodowej, poprzedzone jest spotkaniem z kandydatem i jego rodzicami. Pozwala to uczniowi i jego rodzicom zapoznać się ze specyfiką spółki Borkomet, profilem jej działalności i warunkami w jakich przyszły praktykant lub pracownik młodociany będzie pracował. Spotkania te, mają na celu ułatwienie podjęcia decyzji przez zainteresowanych.

Praktyka zawodowa prowadzona jest przez wysokiej klasy praktyków – Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu, na obrabiarkach konwencjonalnych sterowanych manualnie oraz najnowszej generacji obrabiarkach programowanych i sterowanych numerycznie (CNC). W trakcie odbywania praktyk, uczniowie poznają nie tylko zasady użytkowania obrabiarek, ale też w stopniu podstawowym język programowania obrabiarki

Fot. 1 Borkomet / Uczeń 2 kl. Miłosz, razem z instruktorem

Fot. 2 Borkomet / Uczeń 1 kl. Patryk, dokonuje pomiarów

Stosujemy system praktyk: 1 instruktor dla 1 ucznia. Umożliwia to indywidualne podejście w procesie nauczania – dostosowane do predyspozycji ucznia.

Równolegle z odbywaniem praktyk zawodowych, uczniowie kształcą się w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w Szczekocinach. W klasie pierwszej, w każdym tygodniu, nauka odbywa się: 3 dni w szkole i 2 dni w Borkomecie. W klasach drugiej i trzeciej – odwrotnie – 2 dni w szkole i 3 dni w Borkomecie.

W okresie odbywania praktyk zawodowych, uczniowie otrzymują skromne, ale za to comiesięczne, wynagrodzenie – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Nauka trwa 36 miesięcy i kończy się egzaminem zawodowym. Po zdaniu egzaminu, absolwent otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowych. Pozwala Mu to kontynuować naukę w szkole wyższego stopnia lub podjąć ciekawą i dobrze płatną pracę operatora obrabiarek skrawających.

Najlepsi absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w Borkomecie.

certyfikat
Frezowanie CNC . Toczenie CNC . Głębokie wiecenie .